Hadařská 25 (Hadařská pětadvacítka)

Zveme všechny bez rozdílu věku a politické příslušnosti na další ročník Hadařské 25, který pořádá ve spolupráci s Městským úřadem Červený Kostelec Klub turistů Červený Kostelec.

Jako již každoročně na účastníky pochodu čekají čtyři pěší trasy 12, 18, 25 a 35 km a tři cyklotrasy 30, 50 a 70 km. 

Bližší informace k jednotlivým trasám se připravují.

Takže vám nezbývá nic jiného než v sobotu 21.04.2018 vstát a přijít k sokolovně v Červeném Kostelci na start Hadařské 25, který je od 7:00 hodin průběžně. To znamená, že větší spáči mohou startovat třeba v poledne. Každý si zvolí takovou délku trasy, aby přišel do cíle pochodu k sokolovně v Červeném Kostelci nejdéle do 17:00 hodin, kdy celá akce končí.

Hadařská pětadvacítka je jeden z našich nejstarších a nejoblíbenějších dálkových turistických pochodů. Přijďte se projít nebo projet překrásnou přírodou kraje Boženy Němcové a Aloise Jiráska v okolí Červeného Kostelce

Termín a start Hadařské pětadvacítky (H25)

Sobota 21.04.2018 u Sokolovny v Červeném Kostelci od 7:00 hodin průběžně
(rok 2018 je již 43. ročníkem tohoto dálkového pochodu)

Cíl Hadařské pětadvacítky:

Sobota 21.04.2018 do 17:00 hodin zpět u Sokolovny v Červeném Kostelci

Nastavené délky tras:

variantní délky tras pro pěší - 12, 18, 25 a 35 km (rozpis trasy viz níže v textu)
variantní délky tras pro cykloturisty - 30, 50 a 70 km

Trasy - podrobný popis jednotlivých tras Hadařské pětadvacítky

Podrobný popis pěší trasy 12 km

Od startu sejdeme na náměstí a jdeme po horní části náměstí k domku Boženy Němcové, kde se napojíme na žlutou turistickou značku, po které jdeme 1,5 km Horním Kostelcem k rozcestí turistických značek, kde se napojíme na zelenou turistickou značku, po které jdeme 2,5 km k rozcestí Nad Horním Kostelcem – 531 m nad mořem. Od rozcestí Nad Horním Kostelcem jdeme 0,5 km po červené turistické značce k rozcestí U Krkavčiny – 555 m nad mořem. Tady přejdeme na žlutou turistickou značku a po 1 km dojdeme lesem na rozcestí Nad Chlívci k bunkru TS-19 (Turov). Přejdeme na zelenou turistickou značku, která nás zavede po 0,5 km ke kontrole s občerstvením u bunkru TS-20 (Pláň). Dál půjdeme 1,5 km po zelené turistické značce na rozcestí U Švédského vrchu, kde narazíme na modrou turistickou značku, která nás zavede po 4,5 km do cíle k Sokolovně v Červeném Kostelci  

Podrobný popis pěší trasy 18 km

Od startu sejdeme na autobusové nádraží k cukrárně, kde se chytneme zelené turistické značky. Ta nás vyvede z města na kostelecké Končiny, dále přes Hájek nad Zbečník, kde po 6 km odbočíme vlevo na modrou turistickou značku a po ni půjdeme přes Zbečník, kolem Skalákovy studánky na křižovatku Nad Chlívci, kde u pěchotního srubu TS 19 (Turov) přejdeme na zelenou turistickou značku, která nás nejdřív zavede ke kontrole s občerstvením u pěchotního srubu TS 20 (Pláň) a dále přes Chlívce 
na křižovatku U Švédského vrchu, kde přejdeme na modrou turistickou značku, která nás po 5 km přivede do cíle k Sokolovně v Červeném Kostelci.
Červený Kostelec – Nad Zbečníkem               zelená    6 km
Nad Zbečníkem – U Chlívců                            modrá    4,5 km
U Chlívců – TS 20  (bunkr)                              zelená    0,5 km 
TS 20 – U Švédského vrchu                            zelená    2 km
U Švédského vrchu – Červený Kostelec          modrá    5 km

Podrobný popis pěší trasy 25 km

Od startu sejdeme na autobusové nádraží k cukrárně, kde se chytneme červené  turistické značky, která nás vyvede z města lesem Občina. Dále kolem rybníka Brodský a Špinka na Osičiny, kde po 5 km přejdeme na zelenou značku. Po zelené turistické značce půjdeme 4 km do Horní Radechové. Přejdeme na žlutou turistickou značku, po které půjdeme 1,5 km na Studénky, kde přejdeme na červenou turistickou značku, po které půjdeme 1,5 km do Hronova (tenisové kurty). Přejdeme na zelenou turistickou značku, po které půjdeme 1,5 km Nad Zbečník, kde se napojíme na modrou turistickou značku, po které půjdeme 4,5 km přes Zbečník, kolem Skalákovi studánky, přes Maternici na křižovatku turistických cest Nad Chlívci, kde u pěchotního srubu TS 19 (Turov) přejdeme na zelenou turistickou značku a po půl kilometru budeme na kontrole u srubu TS 20 (Pláň). Dál půjdeme 1,5 km po zelené turistické značce ke Švédskému vrchu, kde přejdeme na modrou turistickou značku, která nás po 5 km zavede do cíle u Sokolovny Červený Kostelec.

Podrobný popis pěší trasy 35 km

Červený Kostelec bus. nádr. - Osičiny             červená 4,5 km
Osičiny – Horní Radechová          zelená    4 km
Horní Radechová – Studénky          žlutá       1,5 km
Studénky – Bezděkov červená   8 km
Bezděkov – Velké Petrovice         žlutá        3 km
Velké Petrovice – Nad Horním Dřevíčem zelená     3 km
Nad Horním Dřevíčem – Pustiny žlutá        2 km
Pustiny – Turov – Nad Chlívci (TS 19)         zelená     2,5 km
Nad Chlívci (TS 19) – TS 20 kontrola zelená     0,5 km
TS 20 – U Švédského vrchu         zelená     1,5 km
U Švédského vrchu – cíl Sokolovna Č.K. modrá     4,5 km

Podrobný popis cyklotrasy 30 km

Tratě jsou vhodné pro všechny druhy jízdních kol, snad kromě galuskových. Doporučujeme přilby, vhodně vybavená kola a dle předpovědi počasí i patřičné oblečení. Dodržujte pravidla silničních předpisů. Nepřeceňujte své síly, buďte ohleduplní mezi sebou i k ostatním účastníkům dopravy.
Rozpis trasy - průjezdné body: 
Červený Kostelec, sokolovna (Start)
Zábrodí (2 km)
Křižovatka nad lesem (5 km)
Trubějov (7 km)
Řešetova Lhota (8,5 km)
Všeliby (10,5 km)
Červená Hora (12 km)
Boušínská lávka (14 km)
Šiškovna (16 km)
Poklekov (17,5 km)
Podhradí (18,5 km)
Rtyně (20,5 km)
Sekyrkárna 23,5
Bunkr T-S 20 Pláň, kontrola a občerstvení (25 km)
Sekyrkárna (27 km)
Červený Kostelec, sokolovna – (CÍL 30 km)

Podrobný popis cyklotrasy 50 km

Tratě jsou vhodné pro všechny druhy jízdních kol, snad kromě galuskových. Doporučujeme přilby, vhodně vybavená kola a dle předpovědi počasí i patřičné oblečení. Dodržujte pravidla silničních předpisů. Nepřeceňujte své síly, buďte ohleduplní mezi sebou i k ostatním účastníkům dopravy.
Rozpis trasy - průjezdné body: 
Červený Kostelec, sokolovna (Start)
Zábrodí (2 km)
Křižovatka nad lesem (5 km)
Trubějov (7 km)
Kramolna (10 km)
Lhotecký Dvůr (12 km)
Studnice (15 km)
Zblov (17 km)
Žernov (18 km)
Ratibořice (20 km)
U Bílého mostu, směr Světlá (21 km)
nahoře na konci lesa vpravo Pohodlí (22,5 km)
Lávka na Pohodlí (23 km)
Červený most (24 km)
Slatinský Mlýn (27 km)
Šiškovna (32 km)
Havlovice (34 km)
Podhradí (36 km)
Rtyně (39 km)
Sekyrkárna (43 km)
Bunkr T-S 20 Pláň, kontrola a občerstvení (45 km)
Sekyrkárna (47 km)
Červený Kostelec, sokolovna – CÍL (50 km)

Podrobný popis cyklotrasy 70 km

Tratě jsou vhodné pro všechny druhy jízdních kol, snad kromě galuskových. Doporučujeme přilby, vhodně vybavená kola a dle předpovědi počasí i patřičné oblečení. Dodržujte pravidla silničních předpisů. Nepřeceňujte své síly, buďte ohleduplní mezi sebou i k ostatním účastníkům dopravy.
Rozpis trasy - průjezdné body: 
Červený Kostelec, sokolovna (Start)
Zábrodí (2 km)
Trubějov (7 km)
Kramolna (10,5 km)
Lhotecký Dvůr (12,5 km)
Studnice (15 km)
Zblov (17 km)
Ratibořice (20 km)
Bílý most (21 km)
Světlá (24 km)
Litoboř (26,5 km)
Slatina (28 km)
Mečov (30 km)
Slatinské Končiny (32,5 km)
Boušín (35 km)
Panská cesta (36 km)
Šiškovna (40 km)
Havlovice (42 km)
Úpice (46 km)
Kvíčala (47,5 km)
Pod Velkými Svatoňovicemi (50 km)
Malé Svatoňovice (52,5 km)
Petrovice (54 km)
Odolov (57 km)
Odbočka k bunkru (63 km)
Bunkr T-S 20 Pláň, kontrola a občerstvení (65 km)
Sekyrkárna (67 km)
Červený Kostelec, sokolovna – CÍL (70 km)

Informace o startovném:

Startovné 30.- Kč 

informace: 605 166 337, 605 487 751