BLOG‎ > ‎

Zabkowice Slaskie - 1.6.2013

přidáno: 4. 6. 2013 0:41, autor: Infocentrum Červený Kostelec   [ aktualizováno 4. 6. 2013 3:14 ]

Turistický výlet do partnerského města Zabkowice Slaskie v Polsku | 1.6.2013

1.června 2013 pořádal červenokoslecký Klub českých turistů jednodenní exkurzi do polského města Zabkowice Slaskie. Exkurze se účastnilo 40 účastníků – členů KČT a dalších zájemců z řad občanů města Červený Kostelec. 


První červnový den se účastníci setkali v 8:00 hodin na červenokosteleckém autobusovém nádraží. Sobotní počasí nás všechny bohužel přivítalo zamračenou oblohou, nicméně si myslím že i přesto se všichni účastníci již těšili na nadcházející výlet. Cestou, která vedla přes hraniční přechod v Náchodě-Bělovsi, jsme pokračovali v autobuse přes polská lázeňská města Kudowa Zdroj, Duszniki Zdroj a Polanica Zdroj a polské město Klodzko, abychom po přibližně 75 kilometrech cesty dorazili do našeho cíle. Z autobusu se nám cestou nabízelo hned několik nádherných pohledů na panorama polských hor. Cestou nás bohužel začal provázet vydatnější déšť, který se chvílemi změnil ve větší liják. Sluníčko je bohužel v letošním roce tak trošku nedostatkovým zbožím. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERANa náměstí v Zabkowice Slaskie nás přivítal zástup členů místního turistického spolku. Polští partneři se nás ujali s péči dobrého homilete a zahájili nás seznamovat s historií i současností tohoto polského města s přibližně 25 tisíci obyvateli. Nejstarší písemná zmínka o městě je dochována z roku 1287 a taktéž rozsah památek, které město může turistům nabídnout, není rozhodně zanedbatelný.
OLYMPUS DIGITAL CAMERANaši malou exkurzi jsme zahájili na náměstí města, kde i v tento sobotní čas byl příjemný pohyb místních obyvatel. První významnou stavbou u které jsme se zastavili a kde se nám dostalo erudovaného výkladu o dějinách města i tohoto místa byla Městská radnice. Tato byla několikrát během své dlouhé historie zcela vypálena, aby v 19. století byla vybudována zcela nová v novogotickém stylu (třetí, současná stavba). Exteriér svou podobou navozuje podobu kostela (což je způsobeno osovou architekta, který budovu stavěl, jelikož jeho předchozí zkušenosti byli právě s kostelními stavbami), nicméně se jedná o velice vkusnou a pohlednou stavbu, která vytváří příjemnou dominantu náměstí města.

OLYMPUS DIGITAL CAMERANásledně jsme se přesunuli k nedalekému farnímu kostelu sv. Anny, třílodnímu kostelu z červených pálených cihel s nádhernou výzdobou interiéru. Samotný kostel pochází z roku 1415, v 18. a 19. století byl pak přebudován do dnešní podoby. Součástí kostela je i krypta, kde jsou pohřbeni Karel I. Poděbradský se svou manželkou Annou.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPřímo před kostelem se nachází hlavní dominanta města – Křivá věž (Krzywa Wieža - v letošním roce oslavující 600 let) – původně samostatná zvonice u farního kostela vybudovaná okolo roku 1413. Existuje několik vysvětlení, které se snaží objasnit náklon věže a proč k němu došlo , nicméně těžko v současnosti s jistotou určit, které vysvětlení je pravdivé. A možná že je pravdivá ta, kterou podpořila nalezená deska při rekonstrukci věže, na které je vytesán nápis, který v překladu znamená „Já Hans Weiss jsem stavěl tuto věž špatně s pilností“. Po velkém požáru města v roku 1858 měla být věž zbourána, ale v roce 1860 byla odbourána pouze vrchní část a dostavěna zpět. Její současná výška je 34 m a celkový odklon od osy věže činí 2 m.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAV Krzywe ulici jsme pak měli možnost si prohlédnout rytířský dům, v současné době místní muzeum „Dům památek“, které vzniklo hlavně zásluhou místního patriota a vášnivého sběratele Josefa Glabiszewského. V expozici můžete shlédnout celou řadu památek – věcí používaných v dobách selských i dobách z minulého stolení. Součástí domu je i vlastní studna (100 m) a vlastní kaple. A jelikož bylo v minulosti (až do roku 1945) oficiální město Frenkenstein, je zde nemalá část expozice věnována i vysvětlení podobnosti s literární a filmovou postavou a okolnosti vzniku této postavy. A jelikož je třeba učinit zájmům turistů zadost, je zde vytvořeno i malé podzemní Frenkensteinovo muzeum. Nutno podotknout, že děti jej rozhodně uvítají a bude pro ně vždy zajímavým zpestřením případného výletu do Zabkowic.

Bohužel pro nás se však deštivé počasí nechtělo umoudřit a déšť neustále přidával na intenzitě. Proto jsme všichni rádi využili nabídky oběda v místní školní jídelně, kde pro nás připravili chutný oběd. Nicméně ani náš čas strávený na obědě nestačil k tomu, aby počasí zmoudřelo. Právě proto bylo s polskou stranou dohodnuto, že se odpolední program oproti plánovanému upraví.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOdpoledne jsme zahájili návštěvou místního zámku, respektive částečně zrekonstruované části tohoto zámku. Původní zámek pocházel z přelomu 13. a 14. století a do dnešní podoby se dochovaly pouze zříceniny zámku postaveného v letech 1524-1532 Karlem I. Poděbradským v renesančním stylu. Ten byl v roce 1842 vypálen Švédy a následně již nebyl obnoven. S částečnou rekonstrukcí zámku se začalo až v současnosti, kdy se za finanční podpory polského Ministerstva kultury začalo s rekonstrukcí části křídel zámku a věží zámku. Je nutno říci, že již to, co se v současné situaci podařilo zrekonstruovat budilo respekt a tak přejeme polským nadšencům mnoho úspěchů v nadcházejícím budování. Zámek a jeho nádvoří je každoročně využíváno k nejrůznějším společenským akcím a i do budoucna jistě bude příjemným zážitkem každá jeho návštěva.

Po krátkém posezení v místní restauraci se operativně podařilo sjednat krátkou návštěvu v místním klášteře a tak jsme všichni měli možnost shlédnou veřejně přístupné prostory kláštera, který se nachází necelých 100 metrů od náměstí.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPůvodně plánované podvečerní grilování bylo vzhledem ke špatnému počasí přesunuto do školní jídelny a nutno říci, že se opět projevila příjemná polská pohostinnost, která zajistila všem dobrou náladu i v tomto nezdařeném počasí.

Při zpáteční cestě zpět do Červeného Kostelci pak jistě všichni z nás spokojeni přemítali nad svými zážitky z polských Zabkowic. A to že se neuskutečnil celý plánovaný program výletu nikomu nevadilo. Možná právě naopak – alespoň máme důvod se do Zabkowic vrátit.

Závěrem si dovoluji poděkování všem polským organizátorům akce a červenokosteleckému KČT za realizaci této akce.

Ing. Roman Kejzlar, IC Červený Kostelec (www.cervenokostelecko.cz)

Trasa výletu: http://www.mapy.cz/s/7osZ

Zabkowice Slaskie


Comments