Hodnotíme rok 2014

Post date: 23.2.2015 17:20:47

Malé zhodnocení činnosti červenokosteleckého KČT za rok 2014

KČT Červený Kostelec hodnotil svou činnost v roce 2014 na výroční členské schůzi 23.ledna 2015 v malém sále divadla J.K. Tyla v Červeném Kostelci.

Výroční schůze se zúčastnili jako hosté – starosta Rostislav Petrák,místostarosta Richard Bergman, zástupce oblastního výboru KČT Petr Škrdla a pětičlenná delegace PTTK z partnerského města Zabkowice.

Ze zprávy o činnosti, kterou přednesl předseda Otto Ressl, bylo jasné, že turisté v Červeném Kostelci nezahálejí. V roce 2014 bylo uspořádáno v oblasti pěší turistiky 73 akcí, kterých se zúčastnilo celkem 927 osob a celkem se ušlo 11 761 km. Také týdenní cykloputování Podorlickem, pod vedením Drahy Vajsarové, za účasti 19 cyklistů, kteří ujeli více než 300 km bylo velice zdařilé.

V rámci již 19 roku vzájemné spolupráce s PTTK Zabkowice byly uspořádány během roku 2 zájezdy do Polska. Na jaře jsme navštívili Cieplowody, Ostrou Goru a nádherné Arboretum ve Wojslawicích, jehož návštěva opravdu stojí za to. Na podzim to pak byl zájezd do Sklar, kde jsme navštívili štolu dolu Robert, ve kterém se těžily drahokamy. Součástí tohoto zájezdu bylo setkání s polskými turisty u Ksiazecego kamene a návštěva Sulislawic. Pro naše přátele ze Zabkowic jsme zajistili 3 denní pobyt a program v rámci 60 MFF. Dále byly také zajištěny, a to včetně programu, dva dvoudenní zájezdy polských studentů.

Po přednesení plánu práce na letošní rok se diskutovalo na daná témata. Během jednání VČS byl také ohodnocen ke svému nadcházejícímu životnímu jubileu pan Pavel Bergman, který v KČT Červený Kostelec působil jako předseda celých 29 let.

Závěr VČS Červenokosteleckých turistů patřil nejen kvalitnímu občerstvení. Byl promítnut hodinový sestřih z cest z Tater a Krkonoš, který, včetně zvuku, velice vkusně sestavil pan Zdeněk Nývlt, jemuž za to patří dík všech zúčastněných.

Přejeme si aby činnost KČT v Červeném Kostelci i v letošním roce přinesla opět radost nejen našim členům, ale také široké kostelecké veřejnosti.

Sestavil: Otto Ressl, předseda KČT ČK