O NAŠEM SPOLKU

Identifikační údaje spolku a rozsahy jednání výboru spolku

Sídlo spolku

Klub turistů Červený Kostelec, z.s.

Náměstí T.G.Masaryka 120

549 41 Červený Kostelec

 • IČO: 46523090
 • Spisová značka: L 2158 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
 • Elektronické nahlédnutí do evidence
 • Den zápisu: 1. ledna 2014
 • Způsob jednání: za spolek jedná řádně zvolený předseda, místopředseda a finanční hospodář, a to každý z nich samostatně

Členská základna

K 1.1.2018 má Klub turistů Červený Kostelec z.s. 69 členů a je řízen devítičlenným výborem v čele s předsedou. Kontrolní činnost vykonává volená kontrolní komise spolku.

Výbor spolku Klub turistů Červený Kostelec z.s.:

 • předseda: Otto Ressl
 • místopředseda: Vladimír Červený
 • jednatel: Jiří Sejkora
 • zapisovatel: Pavel Bergmann
 • finanční hospodář: Jitka Kmochová
 • referent pěší turistiky: Antonín Hoza
 • referent cykloturistiky: Lubomír Vondráček
 • člen výboru: Zdeněk Zítek
 • člen výboru: Pavel Jirka

Kontrolní komise pracuje ve složení:

 • předseda kontrolní komise: Marie Bergmannová
 • člen kontrolní komise: Hana Jirková
 • člen kontrolní komise: Ivona Nývltová